Drewniane paliki ogrodowe

Zaostrzone i oczyszczone drewniane paliki, zabezpieczone środkiem antykorozyjnym w celu zwiększenia ich żywotności, są integralną częścią gospodarstwa. Paliki są wykonane ze świerku i sosny, z jednym końcem zaostrzonym, a drugim ściętym, aby ułatwić wbijanie palika w ziemię. Ale można je również zamówić zgodnie z potrzebami, z oboma końcami prostymi, ze ściętymi narożnikami itp. Większość rodzajów palików w różnych rozmiarach może być dostarczona przecięta na pół.
Każdy drewniany palik wykonany jest z litego pnia drzewa z rdzeniem w środku. Oznacza to, że podczas naturalnego lub przemysłowego suszenia pala (w suszarniach) mogą wystąpić pęknięcia wzdłużne. Jest to naturalny proces, który nie wpływa na wytrzymałość techniczną i jakość pala.


Fazowanie / ostrzenie - d 40 mm - 1,5 m
Fazowanie / ostrzenie - d 40 mm - 2,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 40 mm - 2,5 m
Fazowanie / ostrzenie - d 50 mm - 1,5 m
Fazowanie / ostrzenie - d 50 mm - 1,8 m
Fazowanie / ostrzenie - d 50 mm - 2,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 50 mm - 2,5 m
Fazowanie / ostrzenie - d 60 mm - 2,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 60 mm - 4,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 80 mm - 2,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 80 mm - 4,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 100 mm - 4,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 120 mm - 4,0 m
Fazowanie / ostrzenie - d 140 mm - 4,0 m